0

Your Cart is Empty

Garantievoorwaarden

Allemaal AeroPilates Reformers worden geleverd met een garantie van twee jaar, vergeet dan niet om uw ontvangstbewijs of pakbon op een veilige plaats te bewaren. Om uw garantie te activeren, moet u uw product binnen 30 dagen na aankoop per post of online registreren.

Beperkte garantie van twee jaar - Algemene voorwaarden

De Dezac Group Ltd garandeert alle AeroPilates producten voor huishoudelijk gebruik gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum. Tijdens de garantieperiode heeft Dezac Group Ltd de mogelijkheid om ofwel:

Zorg voor onderdelen voor de koper om een ​​reparatie uit te voeren.

Repareer het product - het product moet op kosten van de koper worden teruggestuurd naar ons reparatiecentrum.

Vervang het product - het product moet op kosten van de koper worden teruggestuurd naar ons reparatiecentrum.

Houd er rekening mee dat:

De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

De garantie dekt geen normale slijtage. Onderdelen die normaal aan periodieke vervanging onderhevig zijn, zijn uitgesloten van de garantie.

De garantie dekt geen accidentele schade, schade veroorzaakt door opslag, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik of zorg, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of behandeling van het product buiten de gebruiksaanwijzing om.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de Dezac Group. Voordat reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, moet een aankoopbewijs of een leveringsbon worden overlegd. Zonder dit bewijs zullen alle uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht.

De reparatie of vervanging van het product onder deze garantie verlengt de garantieperiode niet.

Deze garantie biedt voordelen die een aanvulling zijn op en geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument.

Regio's buiten het VK:

Aankopen binnen Europa

Als het product buiten het VK maar binnen Europa is gekocht, moet elke garantieclaim worden ingediend bij de lokale verkoper (detailhandelaar).

Aankopen buiten Europa

Als het product is gekocht in een land buiten Europa, moet elke garantieclaim worden ingediend bij de lokale verkoper (retailer) in dat land. De verkoper is verplicht zich te houden aan de nationale wetgeving van het land waar het product is gekocht.

 U dient een kopie van uw factuur of aankoopbewijs te bewaren als bewijs van aankoop.

Onder de garantieperiode heeft The Dezac Group Ltd de mogelijkheid om:

  1. Zorg voor onderdelen voor de koper om een ​​reparatie uit te voeren.
  2. Repareer het product - het product moet op kosten van de koper worden teruggestuurd naar ons reparatiecentrum.
  3. Vervang het product - het product moet op kosten van de koper worden teruggestuurd naar ons reparatiecentrum.

De garantie dekt geen normale slijtage, accidentele schade, schade veroorzaakt door opslag, verkeerd gebruik, onzorgvuldige bediening of niet-geautoriseerde reparaties.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Engelse recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
  2. Door deel te nemen aan deze Promotie gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
  3. De Dezac Group Ltd behoudt zich het recht voor om de promotie geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie.

NOCH DEZAC GROUP LIMITED, NOCH HAAR DERDE LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS GEVEN ENIGE ANDERE GARANTIE, GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT HET (DE) PRODUCT(EN), EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WIJST IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE, WETTELIJKE OF WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD, ALGEMEEN OF NORMAAL DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, DUURZAAMHEID EN GARANTIES TEGEN LATENTE GEBREKEN AF.